DoxyPEP – antibiotika etter sex for å forhindre bakteriell infeksjon

Det har vært økende interesse de siste årene for å undersøke effekten av doxycyclin som profylakse mot seksuelt overførbare bakterielle sykdommer, det vil i praksis si klamydia, gonore og syfilis. Det ser ut til at HIV-PrEP har økt frekvensen av ubeskyttet sex blant menn som har sex med menn, og dermed til en økning av de bakterielle infeksjonene.

DoxyPEP – antibiotika etter sex for å forhindre bakteriell infeksjon
Inntil data er grundigere gjennomgått, frarådes det å ta i bruk doxy-PEP etter ubeskyttet sex. Ill.foto: Colourbox.
Britt-Ingjerd Nesheim
Publisert 19. september 2022 | Sist oppdatert 20. februar 2024

To randomiserte studier har vært publisert. En studie med 30 deltakere, publisert i 2015, så på doxycyclin som PrEP. Behandlingen førte til færre bakterielle infeksjoner. En studie i Frankrike i 2018 med 232 deltagere viste 50 prosent reduksjon av klamydia, gonore og syfilis med doxy-PEP.

På den 24. internasjonale AIDS-konferansen i Montreal i juli/august 2022 ble det lagt frem en større studie som bekrefter de tidligere funnene. Doxycyclin, gitt som PEP, reduserte risikoen for klamydia og gonore med mer enn 60 prosent. Det var meningen også å se på effekten på syfilis, men det viste seg å være for få tilfeller av det til at resultatet ble meningsfylt.

Studien ble gjort blant menn og transpersoner som har sex med menn. Det var planlagt at 780 personer skulle delta, men studien ble avsluttet etter at 501 personer var randomisert, fordi behandlingen viste seg å være så effektiv. Behandlingen besto av én dose på 200 mg doxycyclin innen 72 timer etter ubeskyttet samleie, og ikke mer enn én gang i løpet av 24 timer.

Deltagerne, som hadde oppsøkt klinikker for seksuell helse i San Fransisco og Seattle, ble randomisert til to grupper, til enten doxy-PEP eller standard behandling. Alle visste hvilken gruppe de var i. De som var i doxy-PEP-gruppen ble utstyrt med medikamenter beregnet til å vare i tre måneder.

Deltagerne hadde i median hatt 9 mannlige partnere de siste tre månedene før studien. Forekomsten av seksuelt overførbare sykdommer hadde vært høy før studien: i løpet av de siste 12 månedene hadde det vært 69 prosent gonore, 58 prosent klamydia and 20 prosent syfilis.

En reduksjon på 60 prosent av klamydia og gonore i denne høy-risiko-gruppen, er et formidabelt resultat. Det var lite bivirkninger. Å behandle en høy-risiko-gruppe vil kunne tenkes å redusere smittefaren også til resten av befolkningen.

Det er likevel nødvendig med et varsko: vi vet ennå ikke hva som er mulig resistensutvikling hos andre bakterier som er vanlig å ha i kroppen, og hva det kan bety på lengre sikt, både for den enkelte for samfunnet.

Det er ennå ikke utarbeidet kliniske retningslinjer for denne bruken. Inntil data er grundigere gjennomgått og vi får retningslinjer, frarådes det å ta i bruk doxy-PEP.

Les mer:

Doxycycline Prophylaxis for Bacterial Sexually Transmitted Infections

Doxycycline PEP significantly reduces STIs in people at high risk of infections

CDC Response to Doxy-PEP data presented at 2022 International AIDS Conference