E-læringskurs om unge funksjonshemmede og sex

Paraplyorganisasjonen Unge funksjonshemmede har laget et e-læringskurs om unge funksjonshemmede og seksualitet. Kurset er beregnet både på de unge selv og på dem som arbeider med denne gruppen, som helsepersonell og lærere for eksempel.
E-læringskurs om unge funksjonshemmede og sex
Kurset kan brukes av helsepersonell, lærere og andre interesserte. Ill.foto: Colourbox. Foto: Colourbox
Runar Eggen
Publisert 14. desember 2018 | Sist oppdatert 14. desember 2018

Brukerorganisasjonen Unge funksjonshemmede har et godt innblikk i hvordan det kan være å være ung og utforske egen identitet og seksualitet, samtidig som man har en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom.

Kurset er gratis, og man kan selv velge om man vil fullføre alle kapitler eller gå til direkte til temaene som er mest relevante.

Unge funksjonshemmede håper kurset vil bidra til at flere i helsevesenet tar opp temaer knyttet til seksuell helse med ungdom.

Lærere kan bruke Sex som funker som et supplement til annet materiell for seksualundervisning. Det er viktig å huske at det er et mangfold av funksjonsvariasjoner i et klasserom, selv om ikke alle er synlige.

Kurset Sex som funker

Bakgrunnsinformasjon om organisasjonen Unge funksjonshemmede

Relevante søkeord: funksjonshemming, funksjonsnedsettelse, seksualitet, sex, funksjonshemmede, ungdom