Eldre og sex

Publiseringsdato 28.01.2018
Eldre og sex
Folk som scorer høyt på positive følelser generelt, er også mer tilfredse med sitt seksualliv. Foto: Colourbox
Seksuell helse dreier seg om fysisk, mental og sosial velvære i forhold til seksualitet. Det gjelder uavhengig av alder.

Det er mange myter og fordommer i synet på eldre seksualitet hos eldre. På den annen side er det gjort en hel del forskning som kan hjelpe oss å belyse feltet. En ny oversiktsartikkel i Current Opinion in Psychiatry belyser temaet nærmere. Denne artikkelen fokuserer på heteroseksuell seksualitet.

Seksuell aktivitet med orgasme som mål, avtar med alder.  Likevel angir omtrent en tredjedel over 65 år at de deltar i vaginal seksualitet. Mange eldre kvinner og menn fokuserer mer på andre aspekter av seksualiteten som gir glede og nytelse, som strykning og kjæling.

Kronisk sykdom, og enkelte medikamenter har negativ innvirkning på seksualitet. Diabetes og hjerte-karsykdom, og bruk av beta-blokkere er eksempler. Røyking og stort alkoholkonsum er også negativt.  Disse faktorene korrelerer negativt med hyppigheten av seksuell aktivitet, men det er psykososiale variabler som er viktigere for opplevelsen av seksuell tilfredshet.  Personer som scorer høyt på positive følelser generelt, er også (kanskje ikke uventet) mer tilfredse med sitt seksualliv.

Impotens er det vanligste seksuelle problemet hos eldre menn, mens tørrhet i skjeden er det vanligste hos kvinner.

For menn og kvinner av samme alder er det en tendens til at menn angir at de er mer fornøyde med seksuallivet enn kvinner. En mulig forklaring kan være at menn tenderer til å være gift med yngre kvinner, mens kvinnene dermed er gift med eldre menn – som har flere helseproblemer. Enkelte undersøkelser har funnet at en viktig grunn til at eldre kvinner ikke har samleie, er impotens hos partneren.

Kjedsomhet etter et langt samliv kan kanskje også være en medvirkende årsak til nedsatt seksuell interesse. Ny-forelskelse – uansett alder – fører til økt seksuell aktivitet.

Aktuelle lenker:

M.Kleinstauber. Factors associated with sexual health and well being in older adulthood (abstract) Curr Opin Psychiatry. 2017 Sep 30 (5) 358-368. 

Eldre og sex i UpToDate

Relevante søkeord: sex, samliv, eldre, seksuell aktivitet, seksualitet, gamle og seksualitet, gamle og sex