Gratis PrEP og økning av gonore - Er det sammenheng?

PrEP (preeksponeringsprofylakse) er behandling med HIV-medisin for personer som ikke er smittet, men som er i en risikosituasjon for å bli det. Verdens helseorganisasjon (WHO) har anbefalt PrPE for menn som har sex med menn. Effekten har vist seg å være god.
Gratis PrEP og økning av gonore - Er det sammenheng?
Den røde kurven viser salg til aldersgruppen 30-39, mens den blå viser salg til gruppen 20-29 år.
Britt-Ingjerd Nesheim
Publisert 29. januar 2020 | Sist oppdatert 29. januar 2020

I 2017 ble PrEP gratis i Norge. Det kreves resept. Bruken økte betydelig i 2017 og 2018. Grafen nedenfor viser tall fra reseptregisteret. For enkelhets skyld er bare to aldersklasser, 20-29 og 30-39 år, fremstilt.

Antall tilfeller av gonore har vært økende de siste årene. Det er spørsmål om PrEP – og særlig gratis PrEP – kan være noe av årsaken.

Grafen nedenfor viser antall tilfeller av gonore hos menn, meldt til MSIS, for de samme aldersklasser som ovenfor.

gonore
Forekomst av gonore i Norge

Det er ingen tvil om at antall tilfeller av gonore har økt siden 2011. Men det er vanskelig å si om det er større økning fra og med 2017, da PrEP ble gratis. Det siste året, fra 2018 til 2019, er det ingen ytterligere økning.

Kondom er det eneste tiltaket som beskytter mot gonore. HIV er en vesentlig mer alvorlig sykdom enn gonore, men også gonore er viktig å forebygge. Gonore er svært smittsomt, og antibiotikaresistens er en reell bekymring.

PrEP beskytter mot HIV og gjør sex tryggere for menn som har sex med menn. Likevel er det all grunn til å oppfordre til bruk av kondom – som beskyttelse mot, ikke bare gonore, men også klamydia og syfilis.

Tallene som er grunnlag for grafene finnes på www.reseptregisteret.no og www.fhi.no