Helsestasjon for ungdom i de fleste kommuner

Fra 2017 har Helsedirektoratet fått på plass en oversikt over hvilke kommuner som har et tilbud om Helsestasjon for ungdom – og det viser seg at 341 kommuner har det.
Helsestasjon for ungdom i de fleste kommuner
Helsestasjonen skal kunne gi ungdom råd om seksuell helse. Ill.foto: Colourbox. Foto: Colourbox
Britt-Ingjerd Nesheim
Publisert 14. november 2018 | Sist oppdatert 20. februar 2024

 Av dem var det 35 som ikke hadde det i egen kommune, men i samarbeid med en eller flere andre kommuner. Det var 85 kommuner som ikke hadde et tilbud.

Retningslinjene sier at Helsestasjon for ungdom

 • Bør ha oversikt over helsetilstanden og de faktorene som kan virke inn på helsen til ungdom
 • Bør ha oversikt over aktuelle tilbud og tjenester for ungdom
 • Bør være oppmerksomme på mulige bakenforliggende årsaker ved alle henvendelser fra ungdom
 • Bør bruke et kjønns- og legningsnøytralt språk i all formidling og kommunikasjon
 • Skal ha en tilgjengelig lege
 • Skal kunne gi ungdommer veiledning om seksuell helse
 • Skal gi prevensjonsveiledning og sikre tilgjengelig og sikker prevensjon
 • Skal tilby testing og behandling for seksuelt overførbare infeksjoner
 • Bør bidra til å oppdage psykiske plager og lidelser hos ungdom
 • Bør tilby oppfølgende samtaler ved behov
 • Bør samarbeide med skolehelsetjenesten om å gjennomføre besøk for ungdomsskoleelever
 • Bør vurdere å iverksette tiltak for å nå gutter i større grad

 Les mer: 341 kommuner hadde i 2017 et tilbud om helsestasjon for ungdom (Helsedirektoratet)