HPV-vaksine gir god beskyttelse mot celleforandringer i livmorhalsen og med lite bivirkninger

Det er nettopp publisert en Cochrane-oversikt over kontrollerte forsøk med HPV-vaksine.
HPV-vaksine gir god beskyttelse mot celleforandringer i livmorhalsen og med lite bivirkninger
Den systematiske oversikten inkluderte til sammen over 73 000 unge kvinner som fikk HPV-vaksine, placebo eller en annen kontrollvaksine. Ill.foto: Colourbox.
Britt-Ingjerd Nesheim
Publisert 14. juni 2018 | Sist oppdatert 20. februar 2024

Det finnes mange forskjellige HPV-typer, alle gir ikke høy risiko for kreft. Blant høy-risiko-typene er HPV 16 og 18 de viktigste, og står for over 70 % av livmorhalskreft på verdensbasis. Den vaksinen som tilbys i det norske vaksinasjonsprogrammet, beskytter mot disse to typene.

Cochrane-oversikten har med seg 26 studier med til sammen over 73 000 unge kvinner. Alle studiene undersøkte om vaksinen var trygg over en periode på 0,5 til 7 år, og 10 studier så på beskyttelsen mot celleforandringer over en periode på 3,5 til 8 år.

Forskerne delte kvinnene inn etter om de hadde eller ikke hadde HPV-smitte da de ble vaksinert.

HPV-vaksine ga høy grad av beskyttelse mot celleforandringer – og mest for dem som ikke var smittet på forhånd (fra 295 til 95 per 10 000 for å få celleforandringer som skyldtes en hvilken som helst HPV-type). Risikoen for å få celleforandringer som skyldtes HPV type 16 eller 18, ble redusert fra 113 til 6 per 10 000. For kvinner der smittestatus i utgangspunktet var ukjent, var risikoen redusert fra 559 til 391 per 10 000.

Det var ikke forskjell på bivirkninger i gruppen som fikk vaksine og gruppen som fikk placebo.

Forfatterne konkluderer med at det er behov for langtidsoppfølging, både for å se på virkninger og sjeldne bivirkninger. Materialet er hittil for lite for å si noe sikkert om mulige virkninger på svangerskap, bortsett fra at det ikke var noen økt risiko for abort eller svangerskapsavbrytelser i studiene.

Les mer: Prophylactic vaccination against human papillomaviruses to prevent cervical cancer and its precursors (Cochrane Library)