Prevensjon til unge jenter

Det viktigste prinsippet ved forskrivning av prevensjon, er å forhøre seg om hva brukeren selv ønsker, og så gi henne det, hvis det ikke foreligger direkte kontraindikasjoner.

Prevensjon til unge jenter
Muligheten for brukerfeil er viktig når man skal velge prevensjonsmiddel. Foto: Colourbox
Britt-Ingjerd Nesheim
Publisert 11. desember 2017 | Sist oppdatert 27. februar 2023

Hos unge jenter er det sjelden kontraindikasjoner mot noen prevensjonsmetode. Kombinasjonspillen øker risikoen for trombose / emboli to til tre ganger. Risikoen er i utgangspunktet svært lav hos unge jenter uten en familiehistorie med tromboser, og den absolutte risikoen med p-pille-bruk er dermed også lav.

Nyere undersøkelser har vist en assosiasjon mellom hormon-prevensjon (både med og uten østrogen og alle administrasjonsformer) og selvmord / selvmordsforsøk, særlig hos unge. Selv om den absolutte risikoen er svært lav, er konsekvensen så dramatisk at dette er noe den som forskriver hormonholdig prevensjon, bør være oppmerksom på.

Det er viktig at prevensjonsmiddelet beskytter godt mot svangerskap. Muligheten for brukerfeil er av stor betydning, kanskje særlig for ungdom. Selv om kombinasjonspillen er tilnærmet 100 prosent sikker ved korrekt bruk – WHO angir at 0,3 prosent brukere blir gravide i løpet av ett år – blir nesten 10 prosent gravide i realiteten. Implantat med gestagen (p-stav) og spiral, både kopperspiral og hormonspiral, er gode prevensjonsalternativer, og så å si uten mulighet for brukerfeil. Disse prevensjonsmetodene har samlebetegnelsen LARC (Long-Acting Reversible Contraceptives) og anbefales til ungdom, fremfor et middel som brukeren må huske hver dag. Dette anbefales også i Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon for ungdom.

Aktuelle søkeord: prevensjon, p-piller, p-stav, spiral, bivirkninger, tenåringer, ungdom