Seksuell dysfunksjon hos kvinner

Seksualitet kan oppleves på mange måter, og det gjør det vanskelig å gi en god definisjon på hva som er seksuell dysfunksjon. Et utgangspunkt kan være at kvinnen selv oppfatter det som dårlig funksjon.
Seksuell dysfunksjon hos kvinner
Nedsatt seksuell lyst kan blant annet skyldes omgivelsene, nedsatt helse og psykisk velbefinnende. Foto: Colourbox
Britt-Ingjerd Nesheim
Publisert 07. oktober 2021 | Sist oppdatert 20. februar 2024

Hvor vanlig seksualproblemer er, er ikke lett å estimere. Avhengig av hvem som blir spurt og hvilke spørsmål som blir stilt, vil svarene variere. Responsraten i undersøkelser kan være lav. Det som angis i litteraturen, er at ca. 40 % av kvinner angir seksualproblemer.

Det kan være hensiktsmessig å dele seksuell dysfunksjon inn i manglende lyst, manglende opphisselse, manglende orgasme, smerter under samleie.

Seksuell responssyklus

Seksuell responssyklus deles i opphisselsesfase, platå, orgasme og avslapning. Det er ikke rimelig å bruke denne inndelingen rigid for alle kvinner. Mange kan ha et tilfredsstillende seksualliv uten alle responsfasene. Det er ikke uvanlig at kvinner ikke – eller sjelden – opplever orgasme, men det behøver ikke nødvendigvis å kjennes som et problem.

I opphisselsesfasen øker blodfylningen av klitoris, som svulmer opp (på samme måte som penis hos mannen). Skjeden holdes normalt fuktig ved transsudasjon, det vil si at væske fra blodplasma siver gjennom slimhinnen. Under seksuell opphisselse øker dette betydelig, slik at skjeden blir våt. Dette opprettholdes under platåfasen. Før eventuell penetrasjon av skjeden med penis er det av største betydning at det har vært et forspill der disse fysiologiske forandringene har skjedd.

Under orgasmen skjer det et varierende antall muskelsammentrekninger i den ytterste delen av skjeden. Det skjer også sammentrekninger av livmoren. Den seksuelle responssyklusen inneholder også en intens lystfølelse, der ytre påvirkninger lukkes ute. Hormonet oxytocin skilles ut fra nevrohypofysen og bidrar både til sammentrekninger i livmormuskulaturen og til lykkefølelse.

Betydning av hormoner

Det kvinnelige kjønnshormonet østrogen har betydning for slimhinnen i skjeden. Etter menopause, når østrogenproduksjonen i eggstokkene synker, blir slimhinnen tynnere og mindre fuktig. Den blir også mindre fuktig ved seksuell opphisselse. Det kan føre til smerter ved samleie.

Eggstokkene produserer også mannlige kjønnshormoner.  I motsetning til østrogen, skjer det ikke noe fall i forbindelse med menopause, men et gradvis fall med alderen. Testosteronnivået har utvilsomt en betydning for seksuell lyst hos kvinner, men i undersøkelser som har forsøkt å belyse dette, spriker resultatene. Noen typer av hormonell prevensjon reduserer plasmanivået av testosteron, dels som et resultat av nedsatt produksjon, dels som et resultat av at mer bindes til proteiner i plasma. At noen kvinner får redusert seksuallyst når de bruker p-piller, er velkjent.

Seksuell lyst

Nedsatt seksuell lyst kan skyldes en rekke faktorer, både i omgivelsene, knyttet til egen nedsatt helse og psykisk velbefinnende. Stress og slitenhet fører til nedsatt seksuallyst. I et forhold er selvsagt relasjonen til partneren av stor betydning. Det har også vært undersøkelser som har vist at varigheten av forholdet er av betydning – seksuell lyst og spenning avtar med varigheten av forholdet.

Svangerskap medfører ofte (men ikke alltid) nedsatt seksuell lyst. I perioden etter fødsel, som er preget av slitenhet, stress med et nyfødt barn, manglende søvn og smerter i underlivet, er seksuallysten for de fleste minimal. Lavt østrogennivå, som følger med amming, gjør slimhinnene i skjeden tynne og såre.

Alder

Mange eldre mennesker har et tilfredsstillende seksualliv, med eller uten samleie. Libido avtar med alder, kanskje delvis på grunn av synkende testosteron- og østrogennivå. Vansker med å oppnå orgasme blir også vanligere med alder. Sykdommer eller bruk av medikamenter kan virke forstyrrende på seksualfunksjon. Undersøkelser viser at for kvinner er kvaliteten i forholdet den viktigste faktoren for et tilfredsstillende seksualliv (mens det for menn er fysisk helse).

Smerter

Smerter forbundet med seksualliv kan ha mange årsaker. Smerter ved penetrasjon av vagina kalles dyspareuni. For å finne årsaken er det nyttig å skille mellom smerter i vulva og ytterst i vagina og smerter dypere inne (dype støtsmerter). Smertene kan skyldes betennelser, tynne og tørre slimhinner (etter menopause, under amming, manglende opphisselse), stram bekkenbunnsmuskulatur. Tidligere seksuelt misbruk eller traume disponerer for smerter. Underlivssykdommer som for eksempel endometriose kan føre til smerter. Enkelte ganger finner man ingen årsak.

Tiltak

Når opptil 40 % av kvinner rapporterer at de har seksualproblemer i undersøkelser som fokuserer på det, er det nærliggende å slutte at det burde være et tema i legekonsultasjoner oftere enn det er.  Anamnesen må ta sikte på å kartlegge hvor i seksuell responssyklus problemet ligger og mulige årsaker, fysiske så vel som psykiske. Mulige tiltak må ta utgangspunkt i det.

Forslag til videre lesing:

Seksuell dysfunksjon i:

Emetodebok for seksuell helse

UpToDate

BMJ Best Practice

Aktuelle søkeord: seksuell dysfunksjon hos kvinner, dyspareuni, seksuell lyst, orgasme, menopause, endometriose