Seksuell dysfunksjon hos menn

Seksuell dysfunksjon hos menn kan deles inn i tre kategorier: erektil dysfunksjon (problemer med å få reisning), problemer med ejakulasjon (orgasmeproblemer) og lav libido.

Seksuell dysfunksjon hos menn
​Røyking er en av flere årsaker til impotens. Ill.foto: Colourbox. ​ Foto: Colourbox
Britt-Ingjerd Nesheim
Publisert 01. januar 2023 | Sist oppdatert 20. februar 2024

For at samleie skal kunne gjennomføres, må penis bli stiv – erigeres. Penis blir stiv ved at de to svamplegemene som ligger på begge sider rundt urinrøret, blir fylt med blod. Det skjer ved at nerveimpulser går fra ryggmargen til blodårene som forsyner svamplegemene, får musklene i veggen av blodårene til å slappe av, og dermed strømmer mer blod inn i hulrommene i svamplegemene. Det fører til så stort trykk at venene, som fører blod tilbake igjen, klemmes av, og dermed blir hulrommene enda mer blodfylte. Nerveimpulsene kommer fra to ulike sentra i ryggmargen: ett som mottar impulser ovenfra, fra hjernen, og ett, som ligger lenger nede i ryggmargen, som mottar impulser fra berøring av penis og området omkring.

Tilstedeværelse av det mannlige hormonet testosteron er en forutsetning for normal mannlig seksualitet. Testosteronnivået synker gradvis fra 20-års-alder. Det er ikke noe brått fall svarende til kvinners fall i østrogen-produksjon ved menopause.  

Erektil dysfunksjon

Dette er den vanligste seksuelle dysfunksjonen hos menn. Psykososiale faktorer er ofte assosiert med ereksjonsproblemer. Relasjonsproblemer, stress, nervøsitet, prestasjonsangst er de vanligste årsakene til akutt oppstått ereksjonssvikt.

En rekke sykdommer og tilstander som har innvirkning på blodforsyning eller nervene til penis, øker risikoen for erektil dysfunksjon, blant dem hjerte-karsykdommer og dermed risikofaktorer for slike sykdommer (høyt blodtrykk, høyt kolesterol, røyking, stillesittende livsstil, fedme), diabetes (både i seg selv og som risikofaktor for hjerte-karsykdommer), nevrologiske sykdommer og ryggskader, prostatakirurgi og flere typer medikamenter.

Problemer med ejakulasjon

Det vanligste ejakulasjonsproblemet er for tidlig ejakulasjon / for tidlig sædavgang. 

En studie publisert i 2005 som omfattet menn fra flere land, viste at median tid fra penetrasjon til orgasme var ca. 6 minutter. Kurven var svært skjevfordelt – for halvparten var det under 6 minutter. Minimum var 30 sekunder, mens maksimum var 40 minutter. Det var ingen forskjell for menn som var og ikke var omskåret.

Definisjonen på å kalle tidlig ejakulasjon en dysfunksjon er at ejakulasjonen kommer før eller innen ett minutt etter penetrasjon, at det skjer ved alle eller nesten alle penetrasjoner og at det har negative personlige konsekvenser. Med en så stram definisjon opptrer det hos omtrent fire prosent av menn.

Emosjonelle faktorer er en viktig årsak. Hos noen, der det er vedvarende gjennom hele livet, mener man at det kan være genetiske årsaker.

Lav libido

De vanligste grunnene til lav libido er psykososiale: stress – yrkesmessig eller sosialt, problemer i forholdet, depresjon. Lavt testosteronnivå kan være en årsak, likedan systemiske sykdommer, alkohol- eller medikamentmisbruk.

Betydning av alder

Mange studier har vist at alder har stor betydning for seksualfunksjon hos menn. Særlig interessant er en studie (Massachusetts Male Aging Study), som omfattet nesten 2000 menn mellom 40 og 69 år bosatt i Massachusetts, og som fulgte opp de samme mennene over tid. De ble intervjuet to ganger med 9 års mellomrom, på slutten av henholdsvis 1980 og 1990-tallet. Ved første intervju hadde 20 % ereksjonsproblemer. Av de som ikke hadde det (nesten 1300 menn), kunne man følge opp 850 etter 9 år. Det viste seg at etter de 9 årene var ereksjonsproblemer fire ganger hyppigere hos menn i 60-årene enn hos menn i 40-årene. Libido og hyppighet av samleier avtok og problemer med orgasme økte med årene. I løpet av 9 år avtok antall episoder med seksuell aktivitet med mindre enn 1 i måneden for menn i 40-årene, med 2 for menn i 50-årene og med 3 for menn i 60-årene. Antall ereksjoner i måneden gikk ned med henholdsvis 1, 9 og 13 i de tre aldersgruppene.

Les mer: 

Seksuelle dysfunksjoner (Emetodebok for seksuell helse)

Seksuell dysfunksjon hos menn (Tidsskriftet)

Sexual dysfunction in men (UpToDate)

Ejaculation delay: what's normal? (Bandolier)

Incidence of erectile dysfunction in men 40 to 69 years old: longitudinal results from the Massachusetts male aging study (PubMed)          

Changes in Sexual Function in Middle-Aged and Older Men: Longitudinal Data from the Massachusetts Male Aging Study (PubMed)