Ni sjeldensentre med ulik spisskompetanse på sjeldne diagnoser

Det er totalt ni nasjonale kompetansesentre for sjeldne diagnoser i Norge. Kompetansesentrene kan gi informasjon om diagnosene. De er knyttet til større sykehus og gir råd og veiledning til pasienter og pårørende.

Ni sjeldensentre med ulik spisskompetanse på sjeldne diagnoser
På Sjeldentelefonen 800 41 710 kan du få hjelp med å finne riktig kompetansesenter. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 07. juni 2023 | Sist oppdatert 03. januar 2024

De ni kompetansesentrene er: 

* Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN) ved OUS er tilknyttet NKSD gjennom NMK-samarbeidet i egen samarbeidsavtale. **Nasjonalt fagnettverk for dysmeli har en koordinator ved Oslo universitetssykehus og samarbeider med TRS på Sunnaas.

En oversikt over alle diagnosene finner du på sjelden.no.