Ni sjeldensentre med ulik spisskompetanse på sjeldne diagnoser

Publiseringsdato 07.06.2023
Ni sjeldensentre med ulik spisskompetanse på sjeldne diagnoser
På Sjeldentelefonen 800 41 710 kan du få hjelp med å finne riktig kompetansesenter. Ill.foto: Colourbox.

Det er totalt ni nasjonale kompetansesentre for sjeldne diagnoser i Norge. Kompetansesentrene kan gi informasjon om diagnosene. De er knyttet til større sykehus og gir råd og veiledning til pasienter og pårørende.

De ni kompetansesentrene er: 

* Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN) ved OUS er tilknyttet NKSD gjennom NMK-samarbeidet i egen samarbeidsavtale. **Nasjonalt fagnettverk for dysmeli har en koordinator ved Oslo universitetssykehus og samarbeider med TRS på Sunnaas.

En oversikt over alle diagnosene finner du på sjelden.no.