Etter- og videreutdanning for helsepersonell

Publiseringsdato 09.01.2019
Etter- og videreutdanning for helsepersonell
Det finnes mange videreutdanninger å velge mellom. Ill.foto: Colourbox. Foto: Colourbox
Det finnes mange etter – og videreutdanninger innen de fleste yrkesgruppene i helse- og omsorg. Nedenfor finner du noen eksempler på slike. Det finnes også mange enkeltemner man kan ta hvis man ikke har mulighet til å ta lengre studieløp.

Finner du ikke noe på listene under, legger Kompetansebroen.no ut kurs/utdanninger på temasiden etter hvert som Oslo MET tipser om aktuelle studier. På de enkelte lærestedenes nettsteder vil du også finne nyttig informasjon om etter- og videreutdanning.

Sykepleiere

Fysioterapeuter

Vernepleiere

Ergoterapeuter

Helsefagarbeidere

Psykisk helsearbeid

Innen psykisk helsearbeid er det en videreutdanning som kan tas av alle de ovennevnte faggruppene, ta en titt for å lese mer om studiet. Helsebiblioteket har en oversikt over kurs innen psykisk helse.

Relevante søkeord: etterutdanning, videreutdanning, master, helsepersonell, fysioterapeuter, sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter