Lindrende behandling

Lindrende behandling (palliasjon) blir av WHO beskrevet som en tilnærming som forbedrer livskvalitet for pasienter med livstruende sykdom og deres familier.
Lindrende behandling
Palliativ medisin er en naturlig del av de fleste kliniske spesialiteter, men har i tillegg en egenart som ikke dekkes av noe annet fagområde. Ill.foto: Colourbox. Foto: Colourbox
Publisert 04. desember 2018 | Sist oppdatert 28. februar 2023

Palliasjon inkluderer også sorgarbeid og oppfølging av etterlatte. For en begrepsavklaring kan det være greit å se på WHOs definisjon av palliasjon.

Der heter det blant annet:

  • Letter smerte og andre plagsomme symptomer
  • Forsøker verken å utsette eller framskynde døden
  • Bekrefter livet og anser døden som en naturlig prosess
  • Tilbyr støtte til pasienter til å leve så aktivt som mulig

Et søk på «lindrende» i Helsebibliotekets søkemotor gir mange treff. Der ser vi at lindrende blir oversatt til palliasjon og palliative. For å finne det mest relevante for en innføring må vi grave litt videre. Søketreffet gir oss en inngang til flere gode kilder. Ved siden av de store engelskspråklige oppslagsverkene finner vi norske retningslinjer, prosedyrer og Norsk legemiddelhåndbok.

Oppslagsverk

Norsk legemiddelhåndbok gir en grei innføring. Der heter det blant annet at: «Palliativ medisin er en naturlig del av de fleste kliniske spesialiteter, men har i tillegg en egenart som ikke dekkes av noe annet fagområde». Man kan altså velge å se etter palliasjon under den enkelte sykdom, eller se etter palliasjon rent generelt.

Verktøy

Kompetansebroen.no har publisert en grunnleggende kompetansepakke i lindrende behandling. Kompetansepakken er utviklet av Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus. En kompetansepakke er en samling dokumenter innen et fagområde som skal inneholde det man trenger av grunnleggende kompetanse.

Retningslinjer

Helsedirektoratet har laget Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase.

På Helsebiblioteket finner du handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen.

Det finnes en egen nasjonal retningslinje for palliasjon til barn og ungdom.

Artikler

Dersom du er interessert i forskningsartikler om palliasjon, kan du velge databasen PubMed og søke på palliative care.

Denne artikkelen er ikke ment å være uttømmende om lindrende behandling, men skal gi en innføring i hvordan du kan finne kunnskap om temaet. 

Relevante søkeord: palliasjon, lindrende behandling, behandling i livets sluttfase