Norske og skandinaviske tidsskrifter

Helsebiblioteket har samlet tidsskrifter innen medisin og helsefag på norsk og andre skandinaviske språk. Tidsskriftene er sortert på språket i tittelen.
Publisert 08.juli.2014 | Sist oppdatert 01.september.2021

Det finnes flere skandinaviske tidsskrifter utgitt på engelsk, men de er ikke inkludert her. Bladene som er listet her, er helt eller delvis fritt tilgjengelige på Internett. Artikkelen sist oppdatert 14.12.2020.

Norske tidsskrifter:

Danske tidsskrifter:

Svenske tidsskrifter: