Open Access tidsskrifter

Open access (eller åpne) tidsskrifter gir leseren gratis tilgang til publiserte forskningsresultater. Det finnes rene open access-tidsskrifter (gold open access) der alle artikler tilbys uten betaling. I andre tidsskrifter er kun utvalgte artikler gratis, mens andre artikler må leseren betale en avgift eller abonnement for å kunne lese.

Open Access tidsskrifter
Severin Zinöcker og Irene Wiik Langengen
Publisert 13. februar 2023 | Sist oppdatert 12. juli 2023

Et av de største internasjonale registre over open access-tidsskrifter er Directory of Open Access Journals (DOAJ) med nesten 19 000 registrerte tidsskrifter på 80 språk og cirka 8,5 millioner artikler per idag. DOAJ godkjenner og sikrer at indekserte tidsskrifter er ekte open access-tidsskrifter. Nettsiden doaj.org er utstyrt med en søkemotor for fritekst og kategorier over vitenskapelige fagfelt.

I Norge har Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse et register over vitenskapelige publiseringskanaler, det såkalte kanalregisteret. Her kan en benytte søkefunksjoner for å finne riktig tidsskrift, sortert etter blant annet vitenskapelige fagfelt, norsk publiseringsindeks (NPI) nivå 1 eller 2 eller om tidsskriftet er inkludert i en open access-avtale. Hittil er nesten 38 000 tidsskrifter inkludert i kanalregisteret, hvorav over 5000 er registrert i DOAJ.

Helsebiblioteket har en egen database over vitenskapelige open access-tidsskrifter. 

Du kan også finne gratis publikasjoner i FHI sitt vitenarkiv.

Åpen forskning (openscience.no) har en oversikt over tjenester og nettsider der du finner open access-tidsskrifter og artikler. På denne siden kan du også søke i fagspesifikke forskningsarkiver innen blant annet medisin og biologi og du kan laste ned verktøy (plug-ins) som viser deg umiddelbart om du har gratis tilgang til en forskningsartikkel eller ikke.

 

Lenkesamling

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Kanalregisteret (Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse) 

Openscience.no (Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør)