EIBI Fagprosedyre for spesialisthelsetjenesten

Forberedelser

Etter at barnet har fått en autismespekterdiagnose kan en gi en anbefaling om EIBI til foresatte og 1. linje. Dette kan skje i form av et brev, eller i et informasjonsmøte. Om foresatte samtykker og kommunen tilrettelegger og organiserer nødvendige rammebetingelser, utarbeides en samarbeidsavtale. Når denne er på plass, starter spesialisthelsetjenestens kartleggingsarbeid i samarbeid med barnets nærpersoner. (EIBI anbefaling; Kartlegging; EIBI informasjonsmøte; EIBI informasjonsmøte invitasjon; EIBI samarbeidsavtale).