EIBI Fagprosedyre for spesialisthelsetjenesten

Generalisering

Barn med autisme har ofte vansker med generalisering på tvers av situasjoner, personer og materiell. I tillegg kan barna ha utfordringer med å variere, kombinere og bruke ferdigheter på nye måter. Opplæringen starter typisk en-til-en og overføres gradvis til små og store grupper og til alle relevante situasjoner. Etter at en ny ferdighet er lært må en derfor sikre at den generaliseres (EIBI sjekkliste).