EIBI Fagprosedyre for spesialisthelsetjenesten

Involvering av foresatte

Det forutsettes at foresatte deltar i behandlingen ved at de møter opp på veilednings- og samarbeidsmøter, deltar aktivt i opplæringen av barnet, medvirker i kartleggingen av ferdigheter og forsterkere og bidrar aktivt i målvalg. Hensikten er at de skal kunne benytte effektive strategier i arbeidet med mål som er viktige for barnet og familien.

Spesialisthelsetjenesten bør, eventuelt i samarbeid med kommunen, tilrettelegge for gruppebaserte foreldreprogrammer slik at foresatte får anledning til å delta i foreldreveiledning sammen med andre foresatte. I prosedyren nevnes tre mulige foreldreveiledningsprogram som er særlig rettet mot barn med autisme: Foreldreveiledningsprogram - Pivotal Response Treatment (PRT); Foreldreveiledningsprogram - De utrolige årene (DUÅ) - autisme; Foreldreveiledningsprogram - Glennes