Norsk Helsenett

Lenke: Norsk Helsenett

Description:

Sikkert kommunikasjonsnettverk mellom aktører i norsk helse- og omsorgssektor. Norsk Helsenett AS er eid av de regionale helseforetakene.

Først publisert: 26.11.2008

Sist faglig oppdatert: 10.11.2015

Tema: Allmennmedisin

Dokumenttype: Organisasjoner

Språk: Norsk