Orphanet - internasjonal database om sjeldne diagnoser

Lenke: Orphanet - internasjonal database om sjeldne diagnoser

Description:

Inneholder informasjon om sjeldne sykdommer og legemidler mot sjeldne sykdommer. Orphanet er et europeisk konsortium med representanter fra 40 land.

Tema: Sjeldne diagnoser

Emner: Oppslagsverk

Dokumenttype: Databaser, Oppslagsverk

Utgiver: EU, Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), Oslo Universitetssykehus

Språk: English