DUDIT- screeningverktøy for identifisering av problemer med illegale rusmidler og/eller legemidler

Lenke: DUDIT- screeningverktøy for identifisering av problemer med illegale rusmidler og/eller legemidler

Description:

Selvrapporertingsskjema for identifisering av problemer med narkotiske stoffer og/eller legemidler. Inneholder 11 spørsmål.

Først publisert: 27.03.2012

Sist faglig oppdatert: 08.02.2019

Tema: Allmennmedisin

Emner: Rus og avhengighet

Utgiver: Kompetansesenter rus - region øst (KoRus-Øst)

Språk: Norsk