Kostregistrering

Lenke: Kostregistrering

Description:

Pasienten registrerer hva hun spiser og drikker over 7 dager.

Først publisert: 09.02.2012

Sist faglig oppdatert: 08.02.2019

Tema: Allmennmedisin

Emner: Ernæring

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Norsk Helseinformatikk (NHI)

Språk: Norsk