NORRISK 2 - kalkulator for hjerterisiko

Lenke: NORRISK 2 - kalkulator for hjerterisiko

Description:

Kalkulatoren beregner 10-års risiko for akutt hjerteinfarkt eller hjerneslag, inkludert kardiovaskulær død. Den er basert på risikotabell og prioriteringstabell i Helsedirektoratets Nasjonal faglig retningslinje for individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer.

Tema: Allmennmedisin, Hjerte og kar

Emner: Hjerte og kar, Forebygging

Dokumenttype: Veiledere, Verktøy

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk