CYPinfo - Fortolkningsverktøy for farmakogenetiske analyser

Lenke: CYPinfo - Fortolkningsverktøy for farmakogenetiske analyser

Tekst:

Verktøy som automatisk fremskaffer kvalitetssikret farmakogenetisk informasjon om legemidler som er aktuelle hos en pasient.

Tema: Legemiddelmonitorering, Dosetilpasning, Individuell legemiddeltilpasning

Emner: Farmakologi

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Oslo Universitetssykehus

Språk: Norsk