Legemiddelgjennomgang - sjekkliste

Lenke: Legemiddelgjennomgang - sjekkliste

Description:

Legemiddelgjennomgang (LMG) er en systematisk vurdering av pasientens legemiddelbruk for å sikre god behandling og forebygge pasientskader. Fastlegen og sykehjemslegen har et forskriftsfestet ansvar for å utføre regelmessig legemiddelgjennomgang.

Først publisert: 18.08.2014

Sist faglig oppdatert: 02.07.2021

Tema: Allmennmedisin

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Statens legemiddelverk

Språk: Norsk