Langvarige smertetilstander (Regional Kompetansetjeneste for smerte)

Lenke: Langvarige smertetilstander (Regional Kompetansetjeneste for smerte)

Korttittel: Smerteguiden

Original tittel: Metodebok for langvarige smertetilstander

Description:

Metodeboken er en praktisk håndbok og ingen lærebok i smertemedisin. Første versjon retter seg først og fremst mot leger som møter pasienter med langvarige smertetilstander i første- og andrelinjetjenesten, og har et spesielt fokus på diagnostikk og farmakologisk behandling av de vanligste smertetilstandene.

Først publisert: 21.03.2021

Sist faglig oppdatert: 10.11.2021

Tema: Anestesiologi

Emner: Anestesi, Smerte

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Oslo Universitetssykehus

Språk: Norsk