Oslo universitetssykehus - seksjon for miljø og arbeidsmedisin

Lenke: Oslo universitetssykehus - seksjon for miljø og arbeidsmedisin

Description:

Avdelingen gjennomfører poliklinisk utredning av pasienter med mistenkt arbeidsrelatert sykdom. Gir også faglige råd til pasient, bedrift, bedriftshelsetjeneste og henvisende instans.

Tema: Arbeidsmedisin

Emner: Arbeidsmedisin, Arbeidsmiljø

Dokumenttype: Organisasjoner

Utgiver: Oslo Universitetssykehus

Språk: Norsk