Barns beste

Lenke: Barns beste

Description:

Kompetansenettverk for barn som pårørende. Driftes av Sørlandet Sykehus HF.

Først publisert: 18.08.2011

Sist faglig oppdatert: 12.01.2017

Tema: Barn og unge, Barn og unges psykiske helse

Emner: Barn og unge

Dokumenttype: Organisasjoner, Pasientinformasjon, Ressurser på nett

Utgiver: Sørlandet sykehus, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Språk: Norsk