Nasjonal Kompetansetjeneste for Barne- og Ungdomsrevmatologi (NAKBUR)

Lenke: Nasjonal Kompetansetjeneste for Barne- og Ungdomsrevmatologi (NAKBUR)

Description:

Kompetansetjenesten er organisert under Revmatologisk seksjon, Enhet for Barne- og ungdomsrevmatologi, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus.

Tema: Barn og unge

Dokumenttype: Organisasjoner

Utgiver: Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og Ungdomsrevmatologi (NAKBUR)

Språk: Norsk