Blod- og lymfesykdommer - pasientinformasjon hos Helsenorge

Lenke: Blod- og lymfesykdommer - pasientinformasjon hos Helsenorge

Description:

Pasientinformasjon om blant annet beinmargskreft, blodforgiftning, blødersykdom, jernmangelanemi, levkemi, lymfekreft, Raynauds fenomen og sigdcellesykdom.

Først publisert: 23.02.2009

Sist faglig oppdatert: 06.01.2016

Tema: Blod

Dokumenttype: Pasientinformasjon

Utgiver: Helsenorge.no

Språk: Norsk