Pasientinformasjon på engelsk om blod, hjerte og sirkulasjon

Lenke: Pasientinformasjon på engelsk om blod, hjerte og sirkulasjon

Original tittel: Blood, Heart and Circulation

Description:

MedlinePlus er National Library of Medicines nettsted for pasientinformasjon.

Først publisert: 19.02.2009

Sist faglig oppdatert: 10.11.2015

Tema: Blod

Emner: Hjerte og kar, Blod og lymfe

Dokumenttype: Pasientinformasjon

Utgiver: National Library of Medicine (NLM)

Språk: English