Overvåking av blod i Norge

Lenke: Overvåking av blod i Norge

Original tittel: Blodgiverkomplikasjoner

Tema: Blod

Emner: Blodoverføring

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk