Identifisering av parasitter i blod

Lenke: Identifisering av parasitter i blod

Original tittel: DPDx Laboratory Identification of Parasites of Public Health Concern

Description:

Amerikansk offentlig nettsted om parasitter i blod, tarmsystem og andre organer. Beskrivelse av artene og deres livssyklus, bildearkiv, diagnostiske prosedyrer og diagnostisk assistanse.

Tema: Blod

Emner: Mikrobiologi

Dokumenttype: Ressurser på nett

Utgiver: Centers for Disease Control & Prevention

Språk: Norsk