Bygningstekniske smittevernråd for omsorgsplasser - veileder (FHI)

Lenke: Bygningstekniske smittevernråd for omsorgsplasser - veileder (FHI)

Original tittel: Veileder for bygningstekniske smittevernråd for heldøgns omsorgsplasser

Description:

Smittevern i planlegging og utforming av heldøgns omsorgsplasser – faglig veiledning om bygningstekniske forhold som har betydning for smittevern og smitteforebygging i heldøgns omsorgsplasser.

Først publisert: 10.01.2023

Tema: Samfunnsmedisin og folkehelse, Smittevern

Emner: Eldre

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk