Lungerehabilitering etter COVID-19

Lenke: Lungerehabilitering etter COVID-19

Description:

Video med forklaring av sykdommens forløp og rehabilitering etterpå.

Først publisert: 16.06.2020

Sist faglig oppdatert: 17.06.2020

Språk: Norsk