Epidemikalkulator

Lenke: Epidemikalkulator

Original tittel: Epidemic calculator

Description:

Dynamisk verktøy for å regne på konsekvenser av endringer i smittsomhet, tiltak, dødelighet, inkubasjonstid, befolkningsstørrelse, initielt antall smittede, sykdoms og smittsomhets varighet, tid fra inkubasjonstidens slutt til død, sykehusinnleggingsrate og tid før innlegging.

Først publisert: 24.03.2020

Sist faglig oppdatert: 27.03.2020

Tema: Covid-19

Dokumenttype: Statistikk

Språk: Norsk