Vekst i COVID-19-dødsfall inndelt etter land

Lenke: Vekst i COVID-19-dødsfall inndelt etter land

Original tittel: Growth in COVID-19 deaths, by country

Tema: Covid-19

Emner: Død

Dokumenttype: Statistikk

Utgiver: Our World in Data

Språk: Norsk