CINAHL

Lenke: CINAHL

Description:

Bibliografisk database som inneholder referanser til engelskspråklig litteratur om sykepleie og tilgrensende fag, bl.a. fysioterapi, ergoterapi og ernæring. Den inkluderer mest tidsskriftartikler, noen bøker og bokkapitler, avhandlinger, konferanserapporter og standarder for praksis. Inneholder en del kvalitativ forskning og pasienterfaringer.

Først publisert: 04.01.2013

Sist faglig oppdatert: 20.01.2021

Tema: Fysio- og ergoterapi, Sykepleie, Databaser

Emner: Ergoterapi, Fysioterapi, Sykepleie

Dokumenttype: Databaser

Utgiver: EBSCO Publishing

Språk: English