CINAHL

Lenke: CINAHL

Description:

Bibliografisk database som inneholder referanser til engelskspråklig litteratur om sykepleie og tilgrensende fag, bl.a. fysioterapi, ergoterapi og ernæring. Den inkluderer mest tidsskriftartikler, noen bøker og bokkapitler, avhandlinger, konferanserapporter og standarder for praksis. Inneholder en del kvalitativ forskning og pasienterfaringer.

Tema: Fysio- og ergoterapi, Sykepleie, Databaser

Emner: Sykepleie, Fysio- og ergoterapi

Dokumenttype: Databaser

Utgiver: EBSCO Publishing

Språk: English