Cochrane Library

Lenke: Cochrane Library

Description:

IKKE TILGJENGELIG VIA HELSEBIBLIOTEKET

Samling av flere databaser som inneholder forskjellige typer studier av høy kvalitet. En av basene inneholder alle Cochrane Collaborations systematiske oversikter i fulltekst.

Tema: Oppslagsverk om legemidler, Oppsummert forskning, Databaser

Dokumenttype: Databaser, Oppslagsverk, Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: Norsk