EMBASE

Lenke: EMBASE

Description:

IKKE LENGER TILGJENGELIG VIA HELSEBIBLIOTEKET

EMBASE registrerer referanser fra artikler fra over 7 600 medisinske tidsskrifter fra ulike land (vesteuropeisk dominans). Databasen har spesielt god dekning av farmakologi, generell folkehelse, stoffmisbruk, miljø- og yrkesrettet medisin. EMBASE dekker perioden fra 1974 til i dag.

Tema: Databaser

Dokumenttype: Databaser

Utgiver: Wolters Kluwer Health

Språk: English