G-I-N Guidelines International Network

Lenke: G-I-N Guidelines International Network

Original tittel: GIN Guidelines International Network

Description:

G-I-N er et internasjonalt nettverkssamarbeid for å samle og spre retningslinjer innen helse. Nettverket har en database som heter International Guideline Library.

Først publisert: 20.01.2020

Sist faglig oppdatert: 26.01.2021

Tema: Retningslinjer, Databaser

Dokumenttype: Retningslinjer, Databaser

Utgiver: Guidelines International Network (G-I-N)

Språk: Norsk