Helsedata.no

Lenke: Helsedata.no

Description:

Helsedata.no er en portal for å finne og søke om tilgang til helseopplysninger fra ulike datakilder. Noen av dem er åpent tilgjengelige, andre er begrenset tilgjengelige av personvernhensyn. Her finner du helseregistre, medisinske kvalitetsregistre, helseundersøkelser, biobanker, åpne data og statistikk. Du kan også få oversikt over variabler, veiledninger og kontaktinformasjon fra Helsedata.no.

Tema: Databaser

Emner: Registre

Dokumenttype: Databaser

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk