KVARUS - kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler

Lenke: KVARUS - kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler

Description:

Kvarus (Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler) er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. Et medisinsk kvalitetsregister er en systematisk samling av informasjon om en bestemt gruppe pasienter, deres helse- og livssituasjon ved oppstart av behandlingen, innholdet i behandlingen, pasientenes opplevelse av behandlingen, og hvordan det går med dem underveis og etter at behandlingen er avsluttet.

Tema: Rus og avhengighet

Emner: Registre

Dokumenttype: Databaser, Ressurser på nett

Utgiver: Stavanger universitetssykehus (SUS)

Språk: Norsk