Læringsbiblioteket

Lenke: Læringsbiblioteket

Description:

Læringsbiblioteket er en database med oppsummert forskning om hvordan ulike former for digitalisering av utdanning bidrar til studenters læring. Her finner du en systematisk sammenstilling av den internasjonale kunnskapen på feltet.

Først publisert: 09.08.2019

Sist faglig oppdatert: 09.08.2019

Tema: Oppsummert forskning, Databaser

Dokumenttype: Databaser, Oppsummert forskning

Utgiver: OsloMet

Språk: Norsk