MEDLINE (Ovid)

Lenke: MEDLINE (Ovid)

Description:

IKKE LENGER TILGJENGELIG VIA HELSEBIBLIOTEKET

Medline databasen er også tilgjengelig via plattformen EbscoHost.

Database innen medisin, sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsestell og preklinisk vitenskap. Den har referanser til artikler fra internasjonale tidsskrifter fra 1946 og fremover. Mange referanser har engelsk sammendrag.

Tema: Databaser

Dokumenttype: Databaser

Utgiver: Wolters Kluwer Health

Språk: English