OTseeker

Lenke: OTseeker

Description:

Databasen OTseeker (Occupational Therapy Systematic Evaluation of Evidence) inneholder over 4 000 referanser til systematiske oversikter og kvalitetsvurderte studier innen forebygging og behandling særlig relevant for ergoterapi. Må registrere seg som personlig bruker. Oppdateres ukentlig.

Først publisert: 19.10.2007

Sist faglig oppdatert: 09.10.2019

Tema: Fysio- og ergoterapi, Oppsummert forskning, Databaser

Dokumenttype: Databaser

Utgiver: University of Queensland, Australia

Språk: English