PEDro

Lenke: PEDro

Description:

PEDro (Physiotherapy Evidence Database) er en database over behandling og forebyggende tiltak innenfor fysioterapi. Den innenholder referanser til systematiske oversikter, retningslinjer, og kvalitetsvurderte randomiserte kontrollerte undersøkelser. Den dekker innhold fra 1929 og fremover. De fleste referansene har engelsk sammendrag. Oppdateres månedlig.

Tema: Fysio- og ergoterapi, Oppsummert forskning, Muskel og skjelett, Databaser

Emner: Forebygging, Muskel og skjelett, Fysio- og ergoterapi

Dokumenttype: Databaser, Oppsummert forskning

Utgiver: Centre for Evidence-Based Physiotherapy (CEBP)

Språk: English