RELIS

Lenke: RELIS

Description:

Etablert for å bidra til rasjonell og riktig legemiddelbruk gjennom produsentuavhengig legemiddelinformasjon til helsepersonell. Spørsmål-svar tjenesten gir helsepersonell hjelp i legemiddelspørsmål, ofte tilpasset den enkelte pasient.

Tema: Oppslagsverk om legemidler, Legemidler, Databaser

Emner: Legemidler

Dokumenttype: Databaser

Utgiver: RELIS – regionale legemiddelinformasjonssentre

Språk: Norsk