Nasjonalforeningen for folkehelsen - Demens

Lenke: Nasjonalforeningen for folkehelsen - Demens

Description:

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber med demens og hjerte- og karsykdommer ved lokalt arbeid, politisk påvirkning og støtte til forskning.

Tema: Eldre

Dokumenttype: Organisasjoner

Utgiver: Nasjonalforeningen for folkehelsen

Språk: Norsk