Norsk forening for geriatri

Lenke: Norsk forening for geriatri

Description:

Norsk forening for geriatri er en del av Den norske legeforening som jobber med å fremme geriatrifagets utvikling både i klinisk medisin, gjennom forskning og undervisning. Geriatri er den medisinske spesialiteten som omfatter fysiske, psykiske, funksjonelle og sosiale aspekter ved behandlingen av eldre pasienter. Spesialiteten inkluderer behandling av eldre pasienter ved akutte og kroniske sykdommer, forebyggende arbeid, rehabilitering og omsorg ved livets slutt inkludert palliativ behandling.

Tema: Eldre

Dokumenttype: Organisasjoner

Språk: Norsk