Norsk selskap for aldersforskning (NSA)

Lenke: Norsk selskap for aldersforskning (NSA)

Description:

Norsk selskap for aldersforskning (NSA) er en forening som har som formål å fremme gerontologi som vitenskapelig og praktisk arbeidsfelt i Norge. Gerontologi er læren om alderdommen og aldringsprosesser, både biologisk og psykologisk. Samtidig er dette også et felt som tar opp samfunnsvitenskapelige spørsmål. NSA er en sammenslutning av forskere og andre som er spesielt interessert i gerontolgi. Selskapet er tilsluttet The International Association of Gerontology (IAGG) og Nordisk Gerontologisk Forening (NGF), og ble opprettet i 1954.

Tema: Eldre

Dokumenttype: Organisasjoner

Språk: Norsk